Local crop processing project cz FAA

From FHB
Jump to: navigation, search

(AJ/EN pro verzi v angličtině prosím klikněte zde/for English version please click here)

John Worlidge, Vinetum Britannicum, 1678

Projekt Sběru a Zpracování Místních Plodin

Shrnutí Naším plánem je sklidit a zpracovat jedlé zemědělské a divoké plody v okolí obce Kout na Šumavě a proměnit je v kvalitní kvašené i nekvašené produkty, jakými jsou jablečný mošt, cider, křížaly a podobně. Dlouhodobými cíly je zpracování a rozvoj místních zdrojů za použití nových technologií a DIY přístupu (udělej si sám), kde možno, tedy přemostění "slow food" (pomalého jídla) a DIY/hacker hnutí. Klíčovým je zvýšení nezávislost naší komunity. Prospěch z těchto zdrojů bude mít jak širší společnost, tak ale zvláště ti, kteří se na něm budou přímo aktivně podílet a mezi nimiž se budou benefity rozdělovat co nejspravedlivěji. Tento projekt je založen na morálních a etických principech, které se dají shrnout větou “chovejme se krásně k sobě navzájem”. Projekt bude zdokumentován a sdílen na základě principu “open source”. Vlastní fázi sběru a zpracování bude předcházet vzdělávací cesta, která bude jedním ze zdrojů zkušeností a informací umožnujících nám vytvoření mezinárodní sítě kontaktů s lidmi a organizacemi, jež jsou v tomto poli aktivní. Tuto exkurzi doufáme opakovat v různých obměnách i v následujících letech.

Koordinátorem tohoto projektu je František Algoldor Apfelbeck, pro více informací, klikněte prosím na odkaz u jména.

Přehled

Vzdělávací cesta o zpracování jablek a hrušek - přednostně na výrobu cideru (pro více informací klikněte zde)

 • Tato část projektu bude tento rok posunuta a zkrácena. Pro teď plánujeme koncem října či v listopadu návštěvu Normandie a Bretaně, brzy přidáme přesnější informace.
 • Oblasti: Západní Evropa, doporučené regiony - Asturias, severní Španělsko; hrabství Cork, jižní Irsko, Irská Republika; jihovýchodní Anglie - Worcester, Gloucester, Spojené Království; Bretaňský poloostrov, Francie; Normandie, Francie
 • Termín: 15.9. - 15.10.
 • Cíle: navštívit různé typy sadů, vidět a otestovat mnoho zajímavých druhů jablek, nastudovat technologie zpracování, vytvořit sociální kontakty a získat několik metráků ciderových jablek
 • Čeho je třeba: auta s vozíkem či minibus, uhradit/zařídit palivo, trajekt, jídlo atd.
 • Předpokládané náklady:

Sklizeň a Zpracování Jablek a Hrušní v Koutě na Šumavě 2016 (pro více informací klikněte zde)

 • Místo: Kout na Šumavě, Česká Republika
 • Termín: patnáctého října až druhá polovina listopadu
 • Cíle: zřídit dočasné centrum sloužící k organizaci projektu, řízení sklizně, zpracování plodin a též jako sklad; sklidit jablka a hrušky a následně je zpracovat na řadu produktů, část rozdělit v rámci obce; zdokumentovat a posléze sdílet čeho a jak se dosáhlo a příjít s návrhy jak daný model rozvinout a vylepšit pro následující roky
 • Poznámka: zpracovat plodiny na produkty bude nutno ve spolupráci s místními organizacemi a spolky aby bylo zajištěno, že alespoň část produktů splňuje zákonné normy pro komerční využití
 • Čeho je třeba: místo sloužící jako základna pro dané aktivity (5x5-5x10, zastřešené), sklad, vybavení pro sklizení a následné zpracování plodů a způsob přepravy, buď auto či do jistí míry kára
 • Předpokládané náklady: €500-1500