Bohemia cidre 2017

From FHB
Jump to: navigation, search
Ciderová jablka, Ferme du Vastel, Normandie-Cider apples, Ferme du Vastel, Normandie

CZ - AKCE SE ODKLÁDÁ NA PODZIM 2017. Termín by se zde měl objevit během června, taktéž místo konání.

EN - THE EVENT HAS BEEN POSTPONED till autumn 2017. The new date and place will be announced here during June.


CZ - Tato stránka slouží k organizaci setkání milovníků cidru/cideru, které se uskuteční v Českých Budějovicích 2-4/6/2017 a jehož název je Bohemia Cidre 2017.

EN - This page is dedicated to cider lovers gathering which will take place in České Budějovice (Budweis) 2-4/6/2017 and which name is Bohemia Cidre 2017.

CZ-Souhrn

Cílem této akce je sdílení znalostí a zkušeností v rámci témat, jejichž ústředním bodem je cider - od kultivace různých odrůd, přes produkci, až po konzumaci. Toto setkání se snaží podpořit produkci a konzumaci kvalitního cideru v České Republice a to z dlohodobého hlediska. Je to událost, kde je možné diskutovat, plánovat a organizovat aktivity a projekty, které jsou ku prospěchu jak profesionálům a amatérům, tak širší veřejnosti, která má o toto téma zájem. Historie cideru v České Republice je v odbobí svého zrodu, jedná se proto o jedinečnou možnost, jak ji kladně ovlivnit. I na základě zkušeností krajů, které mají dlouholetou tradici v tomto oboru by jsme naším úsilím rádi podpořili rozvoj malé a střední výroby, oproti velkovýrobě, neb ve výsledku nabízí širší škálu projektů a produktů.

EN-Summary

The aim of this meeting is to exchange knowledge, experience and get in touch within the topics related to the cider like tree cultivation, cider making, consumption and many other. The event should promote high quality cider production and consumption in Czech Republic, Bohemia in a long term. It is an opportunity to discuss, plan and organize activities and projects which will benefit both professionals and amateurs but also general public interested in the field. The field of cider making and it's consumption in Bohemia is relatively young and therefore there is a great opportunity to positively effect it's development. Small to medium scale production compared to the large scale in general benefits the variety of projects and products therefore we would like to promote those and we hope that by participating you will join us.

CZ-Místo a Čas

Termín setkání je červen 2-4/6/2017 (pátek, sobota a neděle), místem konání jsou České Budějovice. Prostory pro konání je třeba zajistit, optimálně do poloviny dubna či tak, program je zatím otevřený a bude se postupně vyvíjet.


EN-Place and Time

The gathering will happen in June, 2-4/6/2017 (Friday, Saturday and Sunday). The event will take place in České Budějovice (Budweis). Event venue needs to be found, deadline should be around mid of April, the program of the event will be developing bit by bit.

General Info

CZ - Chcete-li se podílet na přípravě akce, zúčastnit se, či máte jiný související dotaz, kontaktujte prosím hlavního koordinátora Františka Algoldor Apfelbecka.

EN- If you would like to help with organization, you would like to participate as visitor or you have other question related to the topic do not hesitate to contact main coordinator František Algoldor Apfelbeck.